اقسام طلاق بائن
طلاق در موارد ذيل بائن به شمار مي‌رود:
1.    طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود؛
2.    طلاق يائسه؛
3.    طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.(19)
چنان‌كه گذشت قانون مدنى اختيار طلاق را به شوهر داده و او را بدون هيچ قيد و شرطى مختار در طلاق زن دائمه خود کرده است. زن‌هائى كه از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر مي‌‌شوند مالى به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول مي‌‌کند و در مقابل آن زن را طلاق مي‌‌دهد. مال مزبور را فديه گويند.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب