آثار طلاق بائن
قطع کامل رابطه زوجيت: اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاريخ وقوع آن منحل مي‌شود. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قيد زناشويي آزاد مي‌شوند؛ شوهر پس از طلاق مي‌تواند بدون اشکال ازدواج کند، اما زوجه، اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارد، بايد عده نگه دارد و نمي‌تواند در ايام عده با ديگري ازدواج کند و اين تنها اثري است که بعد از طلاق بائن در ايام عده از ازدواج سابق باقي مي‌ماند. بنابراين با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکاليفي که زن و شوهر نسبت به يکديگر داشتند ساقط مي‌گردد. اقامت‌گاه زن ديگر تابع شوهر نيست، بقاء نام خانوادگي شوهر براي زن منوط به اجازه شوهر است.(16) زني که در عده طلاق بائن است، مستحق نفقه ايام عده نيست، مگر آنکه آبستن باشد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب