توهين
توهين از يک سو ساده ترين، کم اهميت ترين جرائم و از سوي ديگر پر ما جرا ترين و يکي از فراوان ترين جرائم ممکن بشمار مي رود، بار ها ديده شده که يک توهين ايجاد تحريک و احساسات نموده و طرف را وادار به ضرب و جرح و حتي قتل نموده است.
توهين در لغت، سست گردانيدن است (الاهانة الاستخفاف) و توهين کردن و در اصطلاح قضايي، نسبت دادن هر فعل و ترک فعلي است که عرفا مخالف حيثيت و احترام طرف تلقي گردد. عنوان توهين يک عنوان کلي است و فحاشي يکي از مصاديق آن است.
فحش در اصطلاح، به هر کلام زشت و مستهجن و قبيحي گفته مي شود که باعث اذيت و آزارشنونده گردد، فحش و ناسزا گفتن در لغت به معني خارج شدن از حد اعتدال در گفتار است. و در اصطلاح، فحاشي به هر کلامي زشتي اطلاق مي گردد که براي تحقير، توهين و کسرشأن طرف، بکار برده شودک همچنين توهين شامل افتراء نيز مي شود.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب