قانون ايران پنج شرط "توانايي عملي، شايستگي اخلاقي، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص ديگر" را شرايط لازم براي تعلق حق حضانت به ذي‌حق دانسته است. البته در صورتي‌که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.
اگر پدر و مادري که داراي حق حضانت است، به بيماري واگيرداري مانند سل، سفليس، حصبه و ... دچار شود و بيم سرايت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه مي‌تواند با رعايت مصلحت طفل، حضانت را از والد بيمار به ديگري واگذار کند. اگر طفل علي‌رغم حکم دادگاه به سپردن حضانت به پدر، تمايل به زندگي با پدر را نداشته باشد آيا مي‌تواند با مادر زندگي کند؟ هر چند قانون اين حق را به پدر داده است، اما عملاً در اجراي احکام، اگر طفل نخواهد، نمي‌توان آن حکم را اجراء کرد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب