کسي که مال غير پيش او بصورت رهن است را مرتهن می گویند.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب