پس از آن بايد اين برگه هم به دادگاه ارائه و در روز شهادت تنها همان افراد معرفي شده براي شهادت به دادگاه مراجعه کنند. البته با توجه به اين نکته که ممکن است برخي از شهود بنا به هر دليلي در دادگاه حاضر نشوند، بهتر است افراد بيش از چهار شاهد به دادگاه معرفي کنند تا در صورت بي‌معرفتي احتمالي يکي از شهود ــ که در چنين مواردي هم کاملا طبيعي است ــ پرونده بي‌نتيجه نماند. شهود نبايد جزو اقوام و فاميل مرد باشند. رابطه آنها با مرد نيز نبايد مثلا رابطه‌اي از جنس «کارمند و کارگر بودن» باشد. هر مساله‌اي که دروغ و غيرواقعي بودن شهادت شهود را نشان دهد، باعث رد شدن شهادت مي‌شود و طبيعي است که يک کارمند يا برادر در چنين موضوعي نمي‌تواند به نفع رئيس يا برادر خود شهادت درست بدهد. شهود بايد در روز رسيدگي به پرونده کپي اول صفحه شناسنامه خود را هم تهيه و به دادگاه ارائه کنند. در دادگاه پس از احراز هويت شهود و اطمينان از رابطه غيرفاميلي ميان آنها و مرد، از آنها شهادت گرفته مي‌شود. برخي از قضات شهود را بشدت سوال پيچ مي‌کنند و باعث مي‌شوند گاهي شهود دچار تناقض گويي شوند. البته برخي از مردان پيش از جلسه رسيدگي طي جلسه‌اي سرپايي با شهود، اطلاعات دقيقي از خود به آنها مي‌دهند و در اصصلاح همه حرف‌ها را «يک جور» مي‌کنند تا در محضر دادگاه تناقضي وجود نداشته باشد. ميزان درآمد مرد، شرايط زندگي، داشتن خانه يا خودرو و موارد مشابه چيزهايي است که قاضي از شهود مي‌پرسد. شهود هم معمولا درباره مرد چنين مواردي را عنوان مي‌کنند: «اين آدم در حد نان بخور و نمير درآمد دارد، کارمند آبرو داري است، حقوق او همين است و منبع مالي ديگري ندارد، الان در عسر و حرج به سر مي‌برد و شرايط روحي خوبي ندارد، از ابتداي تشکيل زندگي همه جور هزينه براي اين خانم کرده و بارها از ما پول قرض کرده، شرايط معيشتي متوسط رو به پايين دارد، براي پرداخت مهريه توانايي مالي ندارد، او مثل ما و بقيه همکارانمان در پايين شهر ساکن است و فقط براي کار کردن به بالاي شهر مي‌آيد، اين مرد از لحاظ شغلي امنيت ندارد و ممکن است فردا کارش را از دست بدهد و... در ابتداي کسب شهادت، قاضي شهود مرد را از دادن شهادت دروغ مي‌ترساند و گاهي آنها را به قرآن هم قسم مي‌دهد که جز حقيقت چيزي نگويند و سپس به آنها مي‌گويد در صورت شهادت دروغ مجازات خواهند شد؛ اما معمولا در صورت عدم اعتراض زن يا نداشتن سندي جدي از سوي او، هيچ مردي به خاطر شهادت دروغ مجازات نمي‌شود. گاهي مردان براي اثبات ناتواني مالي خود فيش‌هاي حقوقي با مبلغ اندک هم به دادگاه ارائه مي‌کنند که در صورت مخدوش بودن فيش يا در صورت اعتراض، زن مي‌تواند از دادگاه تحقيق در اين زمينه را تقاضا کند و در صورت درستي ادعاي زن، علاوه بر عدم صدور راي اعسار و تقسيط، مرد به جرم فريب دادگاه بايد در دادگاهي ديگر هم محاکمه شود


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب