وصیتی که به موجب آن کسي عين يا منفعت مال خود را براي زمان پيش از مرکش به طور مجاني به ديگري مي دهد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب