داشتن يک ملک مسکوني که شخص در آن سکونت دارد جزء مستثنيات دين بوده و قابل توقيف نيست و چنانچه همسرتان بجز خودرويي که تقويف شده است مال و اموال ديگري نداشته باشد مبلغ حاصل از فروش خودرو به ازاء بخشي از مهريه به شما پرداخت شده و نسبت به مابقي مهريه براي ايشان اقساط در نظر مي گيرند.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب