روش رسيدگي به اين امر
قاذف(کسي که ادعاي زناي نفر ديگر را دارد ) 4 بار در حضور قاضي بگويد (اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رمتيها به من الزنا= به خدا که در اسناد زنا راست گويم) سپس به دستور قاضي مي گويد ( ان لعنه الله علي ان کنت من الکاذبين=يعني اگر دروغ گفته باشم لعنت خدا برمن)سپس زن به دستور قضاي مي گويد ( اشهد بالله انه لمن الکاذبين فيما رماني به من الزنا =به خدا سوگند که به دروغ به من اسناد زنا داده است ) سپس به دستور قاضي مي گويد (ان غضب الله علي ان کان من الصادقين= خشم خدا بر من اگر راست گفته باشد)
پس از انجام اين مراسم قاذف معاف از حد مي شود و زن هميشه به شوهر مزبور حرام مي گردد و فرزند مورد لعان نسبت به قاذف نخواهد بود (البته در حال حاضر برخي از آزمايشات در پزشکي قانوني هم هست که فرزند را به پدر حقيقي نسبت مي دهد).جرياني که گفته شد تشريفات بين قاذف و زن مي باشد که ملاعنه گويند . البته لعان در ادله اثبات دعوي نيز هست که در جاي خود بحث مي شود.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب