اگر زن و شوهر قبل از اين که مهريه را تعيين کنند و نزديکي هم بين آن ها صورت نگيرد .طلاق بگيرند زن مستحق مهر المتعه خواهد بود اين موضوع در ماده 1093 قانون مدني پيش بيني شده است .
ماده 1093 قانون مدني :
هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکي  و تعيين مهر زن خود را اطلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهر المثل خواهد بود .
مهر المتمعه مالي است که شوهر قبل از نزديکي و قبل از تعيين مهريه به تناسب وضع اقتصادي خود به زن مي دهد.
در مهر المتعه وضعيت اقتصادي مرد مورد توجه قرار مي گيرد بنابراين مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل است چرا که در مهرالمثل وضعيت و حال زن مورد توجه قرار مي گيرد . در مهرالمتعه اينگونه است که شوهر بر حسب ثروت و در آمد خود مقداري پول و يا هر مالي را که دارد به زن مي دهد و اگر اختلافي به وجود آمد دادرس به عرف رجوع کرده و مهرالمتعه را تعيين خواهد کرد .اينکه در مهرالمتعه بايد وضعيت اقتصادي مرد در نظر گرفته شود نظر فقهاي اماميه است و قانون مدني ايران هم از نظر فقهاي اماميه پيروي کرده است .


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب