حق سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره  و جدای از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره دهد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب