بعضا" بیان کل واقعیت موضوع عملا" باعث تغییر کلی در روند انعقاد عقد وکالت میشود و موکل با استماع تمامی واقعیت کلا" از انجام عقد وکالت و پرداخت حق الوکاله برای کاری که النهایت نفعی برای وی در بر ندارد منصرف می شود.
(یکی از افتخارات این حقیر الهام آریان کیان به عنوان وکیل دادگستری صادق همین مورد فوق الذکر است که به کرات در طول دوران وکالت به صراحت به موکل عدم انجام موضوع را تذکر دادم و نگران عدم انعقاد عقد وکالت که نتیجه ای جز عدم دریافت حق الوکاله نبوده ، هرگز نبودم )
واقعا" تعداد وکلایی چنین صادق با موکلین چقدر است ؟
آیا داشتن این میزان از صداقت و رو راستی با موکل الزامی است؟
بله ، کاملا" درست، اخلاقی و حرفه ای است زیرا نهایتا" در پایان کار این خود وکیل است که با ید جوابگوی عدم صد اقت خود باشد و نارضایتی و ناراحتی موکل را در پایان کار به جان بخرد !
بعضا" ممکن است موضوع مورد وکالت یا مشاوره دارای ابعاد یا تبعات سیاسی و اقتصادی نیز باشد ، وکیل حرفه ای باید تمام وکمال تبعات حقوقی و قضایی آن را به موکل تذکر دهد .
هر چند این تذکرات و توضیحات برای وکیل عدم پرداخت حق الوکاله و عدم انعقاد عقد وکالت را در پی داشته باشد.
بهترین وکیل کسی است که موکل را در تامین دلیل و تحصیل دلیل کمک و یاری کند و موکل را در زمان تحقیق و معاینه محل همراهی نماید و با استماع شهادت شهود و کشف حقیقت ، به بهبود روند رسیدگی پرونده به دادرس یاری رساند زیرا هر چقدر مدارک و شواهد بیشتر باشد هم امکان رسیدن موکل به حقوق حقه اش بیشتر است و هم دادرس می تواند به راحتی روند رسیدگی را ادامه داده و دادنامه را صادر نماید.
با درنظر گرفتن وضعیت موجود جامعه که همه با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند ، بهترین وکیل کسی است که وضعیت مالی مردم را از نزدیک درک کرده و با همکاری در نحوه دریافت حق الوکاله از موکلین نهایت تعامل را با ایشان بنماید.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب