چنانکه از فحوی و محتوی نوع طلاق که توافقی است بر می آید ، اغلب رعایت حقوق فرزند و یا فرزندان مشترک نیز اگر وجود داشته باشند به چشم می خورد ، زیرا پدر و مادر بدون تنش و اغلب با گفتمان به توافق نهایی جهت انجام طلاق توافقی می رسند و غالبا" در این نوع گفتمان و توافق اولویت فرزند ویا فرزندان مشترک هستند.
در بیشتر موارد زوجه با توافق در طلاق حقوق حقه خود را بذل نموده و در قبال آن حضانت یا نگهداری فرزند یا فرزندان را عهده دار می شود که این خود از صفات بارز مادر و شان والای وی در جامعه است که حاضر است تمامی سختی و مصایب و بعضا" هزینه های نگهداری از فرزندان را به جان بخرد و از تمامی آزادی های شخصی خود چشم پوشی کند ولی یک تنه فرزند یا فرزندان را در کنار خود داشته باشدتا از هر گزند احتمالی در امان باشند .
همین موضوع متاسفانه اسباب بعضی سوء استفاده ها و اهرمی جهت استیفای منافع من غیر حق زوج می گردد و براحتی از این احساسات پاک و مادرانه جهت رسیدن به منافع خود سوء استفاده می کنند.
در بعضی مواقع که زوجین تصمیم به طلاق می گیرندیکی از آنها و یا هر دو به وکیل دادگستری وکالت می دهند ، که از ابتدا تا نهایت کار که اجرای صیغه طلاق است را با وکالت انجام دهند و شخصا" در مراجع قضایی حاضر نشوند.
لازم به تو ضیح نیست که با توجه به نوع طلاق که توافقی است روند کار بسیار سریع و تقریبا" یک روند اداری ساده را طی می کند و بعضا" ظرف یک روز کاری پروژه طلاق توافقی به اتمام می رسد و ظرف یک هفته نیز سند طلاق نامه به ایشان تسلیم می شود.
هنگامی که زوجین به دفتر وکالت مراجعه می کنند  ، جهت دادن وکالت طلاق بهتر و اخلاقی تر است که وکیل خانواده با صحبت مفصل با طرفین علت طلاق را جویا شود بلکه کورسوی امیدی جهت ادامه زندگی مشترک و انصراف از طلاق وجود داشته باشد بلکه با تلاش و همکاری وی کانون خانواده ای از هم پاشیده نشود زیرا بسیاری از طلاق ها بر اساس دعوی های سطحی و قابل اغماض صورت می گیرد ، شاید فن بیان قوی و زبان ناطق وکیل با اخلاق وحرفه ای امکان بازگشت زوجین به زندگی مشترک را فراهم آورد .
متاسفانه تعداد وکلایی که این روزها فرصت چنین کارهایی را داشته باشند و چنین دلسوزانه بخواهند برای موکلین وقت بگذارند بسیار اندک و انگشت شمار است.
توافق نامه منعقده فی مابین زوج و زوجه ، مسلما" چنانچه در دفتر وکالت تنظیم شود و توسظ وکلا به دادگاه ارایه شود و با درایت وکلا در جلسه طلاق توافقی به آن اشاره شود و قاضی نیز در گواهی عدم امکان سازش ذکری از آن به میان آورد قطعا" حقوق حقه موکلین رعایت شده و امر طلاق توافقی به نحو احسن و با حفظ حقوق موکل به پایان می رسد.
طلاق توافقی شاید به نظر امری سهل و آسان و پرونده پیش پا افتاده دادگاهی به نظر برسد که در زمان بسیار کوتاه منجر به نتیجه مطلوب که همانا اخذ گواهی عدم امکان سازش شود ، لیکن باطنا" امری بسیار خطیرو دقیق است زیرا مهمترین قسمت این طلاق بخش " توافق " است که باید تمامی موارد و شرایط آن د ردادنامه لحاظ شود .
مواردی پیش می آید که سالیان سال بعد ، احد از زوجین جهت اجرای مفاد طلاق توافقی شان اقدام می کنند باید مفاد و شراید توافق نامه توسط وکلایشان در متن دادنامه ذکر شده باشد تا صد در صد منظور موکل از توافق و توافق نامه انجام پذیرد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب