چنانچه سارقی با نیت سرقت وارد منزل دیگری شود ولی قبل از ارتکاب سرقت دستگیر شود و عمل مجرمانه سرقت متوقف و ناتمام باقی بماند از جهت ورود به عنف قابل تعقیب و مجازات است.
وفق ماده 694 قانون مجازات اسلامی هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از 6 ماه تا3 سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل توسط دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنها حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا 6 سال محکوم خواهند شد . ( چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.
منزل اعم است از خانه، کلبه ، ویلا، آپارتمان ،چادر ، کانکس و یا هر نوع منزل و محلی که بعنوان محل سکنی تعریف گردد و استفاده شود.
البته تعریف اصلی و واقعی جهت تحقق بزه ورود به عنف وجود مانع جهت ورود به عنف و از بین بردن آن مانع ( شکستن ، خراب کردن و... ) یا هر عمل غیر عادی و خشونت آمیز است.
از شروط اصلی تحقق بزه ورود به عنف آن است که فعل خشونت و تهدید در شخص مجنی علیه موثر واقع شود و اساسا" واقع گردد، البته هر نوع ورود غیر متعارف و غیر عادی مثل طناب انداختن و ورود از پنجره و پریدن از دیوار و نردبان گذاشتن نیز ورود به عنف محسوب می شود .
البته متاسفانه در حال حاضر رویه قضایی بیشتر بر مبنای تفسیر قانون است تا جلوگیری از ارتکاب جرم و پیشگیری و اقدامات تنبیهی و تربیتی ، در دادسراها اکثرا" ورود به عنف را منوط به شرایط بسیار سختی می کنند که امکان اثبات برای شاکی میسور نمی باشد و عملا" تفسیر به نفع متهم می شود.
مطابق فحوی صریح قانون مجازات اسلامی هر کس به زور و غلبه داخل ملک کسی شود ... دیگر تفسیر و توضیح ندارد لذا با توسل به همین 2 شرط :
الف: زور و غلبه
ب: ملک دیگری
مجازات تعیین و شخص خاطی و مجرم ، تحمل مجازات نماید و اسباب جلوگیری از ارتکاب جرایم مشابه برای سایر مجرمان فراهم آید.
رکن مادی  بزه ورود به عنف :
الف ) فعل مجرمانه : ورود به زور و غلبه به منزل دیگری که همراه با تهدید باشد.
ب ) موضوع مجرمانه : منزل ، محل وقوع جرم که اعم از هر گونه منزل و مسکنی است که ممکن است محصور و نامحصور باشد.
رکن معنوی بزه ورود به عنف
الف) علم به تعلق منزل دیگری
ب ) علم به مسکونی بودن منزل دیگری
ج ) قصد مجرمانه که با قصد و نیت ورود به منزل دیگری وارد محل وقوع جرم شود.
لازم به توضیح است که چنانچه شخصی به هر دلیلی کلید منزل دیگری را بدست آورد و بدون توسل به زور و تهدید وارد آن منزل شود مطلقا" فعل مجرمانه ورود به عنف و زور محقق نشده و تعریف مجرمانه دیگری برای آن در نظر گرفته خواهد شد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب