قرآن کریم :
 در آیه 35 سوره نساء می فرماید: چنانچه بیم آن دارید که نزاع و اختلاف سخت بین زن و شوهر پدید آید از طرف کسان مرد و کسان زن داوری برگزینند ، اگر اراده اصلاح داشته باشند ، خدا ایشان را بر آن توفیق می بخشد که خداوند بر همه چیز دانا و از همه اسرار آگاه است .
قانونگذار نیز دادگاه را موظف نموده ، چنانچه زن و شوهر یا هر یک از آنان یا وکیل دادگستری دادخواست طلاق تقدیم دادگاه نمود، اگر از طریق دادگاه ، حل و فصل اختلاف امکان پذیر نبود ، زوجین را موظف کند که ظرف بیست روز یک نفر از نزدیکان و بستگان خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند. اگر در میان اقوام شخص واجد شرایطی نبود و یا کسی حاضر به داوری نشد و یا اصولا" دسترسی به ایشان مقدور نبود ، زوجین یا وکیل ایشان می توانند افراد غیر فامیل را بعنوان داور معرفی نمایند و اگر قادر به معرفی داور نباشند ، از دادگاه تقاضای داور نمایند که در این صورت دادگاه راسا" اقدام به تعیین داور خواهد کرد و هزینه داور برعهده متقاضی خواهد بود .
شرایط داور :
شرایط خاصی برای داور در قانون پیش بینی شده است ، من جمله اینکه داور باید مسلمان بوده و آشنایی نسبی به مسایل شرعی و خانوادگی و اجتماعی داشته باشد و متاهل باشد تا بتواند مشکلات زناشویی را درک کند و دیگر اینکه فردی قابل اعتماد و خوش نام باشد .
وظیفه داور :
1-    داوری باید به قصد قربت و با حسن نیت باشد و حداکثر سعی داوران جهت ایجاد صلح و سازش فیمابین زوجین به عمل آید .
2-    حداقل باید دو جلسه جداگانه جهت بررسی  موضوع اختلاف زوجین حتی المقدور با حضور زوجین و داوران و یا لااقل با حضور یکی از آنها در صورت امتناع احد از آنها از حضور در جلسه ، جلسه تشکیل شود ، ولی چنانچه زوجین هر دو از حضور در جلسه امتناع نمایند ، بدون حضور آنها جلسات تشکیل می شود .
3-    چنانچه تلاش داور در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین موثر واقع نگردد و مصلحت طرفین را در طلاق بدانند درمورد ذیل اظهار نظر می نمایند :
الف : سعی در حل اختلافات مالی طرفین بر اساس مصالحه در مورد مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، اجرت المثل و نحله و شرط مالی ضمن عقد چنانچه شرطی وجود داشته باشد
ب: بررسی اینکه بین زوجین مواقعه صورت گرفته یا خیر و اینکه صاحب فرزند یا فرزندان مشترک هستند یا نه و اگر دارند جنسیت و سن ایشان مشخص شود و راجع به حضانت و ملاقات با فرزندان ، سعی در ایجاد توافق و مصالحه بین طرفین معمول گردد.
بلافاصله بعد از معرفی داوران ، دادگاه جلسه ای برای توجیه ایشان تعیین مینماید و مهلت ارایه نظریه داوری را به ایشان گوشزد می کند داوران موظفند حداقل 2 جلسه با حضور زوجین ، جلسه برگزار نموده و در این جلسات تلاش کافی جهت حل و فصل مشکلات فی مابین به عمل آوردند و اگر یکی از زوجین یا هر دو در جلسه حضور پیدا نکردند ، داوران بدون حضور ایشان ، موضوع را بررسی و اعلام نظر می کنند .
حق الزحمه داوری :
چنانچه داوران یا یکی از آنها تقاضای حق الزحمه نماید ، دادگاه حق الزحمه مناسب را تعیین و به شخصی که داور از سوی وی انتخاب شده است ، دستور پرداخت می دهد .
در مواردی که دادگاه لازم بداند که هر کدام از زوجین باید نیمی از حق الزحمه را پرداخت نمایند این مبلغ از متقاضی طلاق در یافت می شود .


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب