موارد و موضاعات جهت مشاوره رایگان حقوقی  و وکیل تلفنی رایگان   به شرح ذیل می باشد:
1-    طلاق توافقی
2-    مهریه
3-    نفقه
4-    اجرت المثل
5-    حضانت فرزند
6-    فرزند خواندگی
7-    جهیزیه  (استرداد جهیزیه )
8-    انحصار وراثت
9-    اخذ مالیات برارث
10-    کم کردن سن
11-    تغییر نام
12-    تغییر نام خانوادگی
13-    روابط نامشروع
14-    امور ملکی
15-    دعاوی ملکی
16-    امور ثبتی
17-    دارایی  و حل  پرونده های مالیاتی
18-    توقیف اموال
19-    تخلیه مستاجر
20-    اجرت المثل ایام تصرف مستاجر ( گرفتن اجاره از مستاجر)
21-    خسارت تاخیر تادیه
22-    امور تصادفات
23-    مطالبه دیه
24-    جرایم اینترنتی
25-    قراردادهای مشارکت و دعاوی مربوطه به آن ها
26-    پیش فروش آپارتمانها
27-    کلاهبرداری
28-    ضرب و جرح
29-    قتل
30-    سرقت
31-    خیانت در امانت
32-    شرب خمر ( جرم و مجازات مشروب خوردن )
33-    چک و دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک
34-    سفته و دعاوی مربوط به مطالبه وجه  سفته
35-    رسید و دعاوی مربوط به مطالبه وجه رسید
36-    خرید ملک
37-    فروش ملک
38-    اجاره ملک
با مشاوره رایگان حقوقی  قبل از طرح دعاوی با نحوه چگونگی طرح دادخواست یا شکواییه آشنا شده و جهت احقاق حقوق خود در راه صحیح قدم می گذارید

و داد سرا  و دادگاه دچار سر درگمی نخواهید شد.

وکیل تلفنی رایگان  
وکیل آن لاین در کلیه موضوعات کیفری و حقوقی ، وکیل تلفنی رایگان و مشاوره آن لاین
شماره تلفن های 44280217-021  و 44280787 -021


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب