موارد و موضاعات جهت مشاوره تلفنی  رایگان به شرح ذیل می باشد:
1-    طلاق توافقی
2-    مهریه
3-    نفقه
4-    اجرت المثل
5-    حضانت فرزند
6-    فرزند خواندگی
7-    جهیزیه  (استرداد جهیزیه )
8-    انحصار وراثت
9-    اخذ مالیات برارث
10-    کم کردن سن
11-    تغییر نام
12-    تغییر نام خانوادگی
13-    امور ملکی
14-    دعاوی ملکی
15-    امور ثبتی
16-    دارایی  و حل  پرونده های مالیاتی
17-    توقیف اموال
18-    تخلیه مستاجر
19-    اجرت المثل ایام تصرف مستاجر ( گرفتن اجاره از مستاجر)
20-    خسارت تاخیر تادیه
21-    امور تصادفات
22-    مطالبه دیه
23-    جرایم اینترنتی
24-    قراردادهای مشارکت و دعاوی مربوطه به آن ها
25-    پیش فروش آپارتمانها
26-    کلاهبرداری
27-    ضرب و جرح
28-    قتل
29-    سرقت
30-    خیانت در امانت
31-    شرب خمر ( جرم و مجازات مشروب خوردن )
32-    چک و دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک
33-    سفته و دعاوی مربوط به مطالبه وجه  سفته
34-    رسید و دعاوی مربوط به مطالبه وجه رسید
35-    خرید ملک
36-    فروش ملک
37-    اجاره ملک
با مشاوره تلفنی رایگان  قبل از طرح دعاوی با نحوه چگونگی طرح دادخواست یا شکواییه آشنا شده و جهت احقاق حقوق خود در راه صحیح قدم می گذارید.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب