دعاوی کیفری زمانی مطرح می گردد که جرمی صورت گرفته باشد، در این زمان شاکی باید برای رسیدگی به شکایت خود به مراجع قضایی مراجعه کند. دعاوی کیفری شامل دو بخش می باشد، مجازات قانونی و جبران خسارت ناشی از جرم.
دعاوی کیفری مربوط به جرم، مجرم و مسئولیت کیفری است به معنایی دیگر دعاوی کیفری شامل جرایم، مجازات ها و قوانین جزایی می شود. در این جا لازم است با برخی از اصطلاحات رایج در دعاوی کیفری آشنا شوید.
حقوق جزا: شاخه از حقوق عمومی حقوق جزا می باشد. حقوق جزا جرم و اقدامات مجرمانه را تعریف می کند. همچنین برای جرم های صورت گرفته مجازات و نحوه تعقیب مجرم را تعیین می کند. حقوق جزا سعی در اصلاح و تربیت دوباره مجرمین دارد.
حقوق جزا قوانین نظارت بر اجرای مجازات را شامل می گردد. قوانین کیفری نیز برای رعایت قوانین و مقررات اجتماعی می باشد
جرم و مجرم: منظور از جرم فعالیت یا رفتاری است که در ارتباط با ترک یا انجام یک فعل صورت می گیرد که این فعل در قوانین جزا، جرم تعریف شده است و برای آن مجازات تعیین نموده اند. به بیانی دیگر هر عملی که در قوانین کشور برای انجام یا ترک آن مجازات تعیین کرده باشند جرم است. مجرم نیز شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که جرم را سهوا یا عمدا مرتکب شده باشد.
مسئولیت کیفری: منظور از مسئولیت کیفری نیز نسبت دادن جرم به متهم است.
از مهمترین دعاوی رایج کیفری می توان به موارد زیر اشاره کرد :
جرایم علیه اموال: سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تخریب و سایر جرایم مالی و ...
کلیه جرایم علیه اشخاص: تجاوز به عنف، ضرب و جرح، قتل، آدم ربایی، تصادفات رانندگی،مزاحمت و کلیه جرایم علیه جسم و حیثیت اشخاص
جرایم علیه خانواده: عدم ثبت نکاح، ترک انفاق و ...
کلیه جرایم علیه امنیت: جاسوسی، جعل اسناد ملی و شخصی و دولتی، محاربه و کلیه موارد مربوط به امنیت کشور و مردم (امنیت عمومی)
جرایم کیفری باید در حدی باشند که بتوان آن را در دادگاه و دادسرا مطرح کرد.
جرائم تعریف شده در قانون به طور کلی به دو نوع قابل بازگشت و غیر قابل بازگشت تقسیم شده اند. جرایم غیر قابل بازگشت جزایمی را شامل می شوند که در صورت شکایت یا عدم شکایت شاکی، مجرم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. جرایم قابل بازگشت مربوط به جرایمی می شود که در صورت شکایت شاکی مجرم تحت تعقیب قرار می گیرد در غیر این صورت قانون برای رعایت مصلحت ( اجتماعی و خانوادگی) از تعقیب متهم صرف نظر می کند.
رسیدگی به دعاوی کیفری مراحل زیر را شامل می گردد:

ارتکاب به جرم
درخواست شکایت شاکی به دادسرا
تعقیب شکایت در دادسرا
انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به شکایت در دادسرا
صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست
رسیدگی در دادگاه
دادخواهی نسبت به رای
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر
فرجام خواهی در موارد معین
اجرای حکم مجرم

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی  با بهترین وکیل دعاوی کیفری و وکیل دادگستری متخصص در امر دعاوی کیفری در کوتاه ترین زمان  ( الهام آریان کیان ) با شماره تلفنهای  44280217-021  و 44280787 -021 تماس حاصل نمایید.

 


لزوم تعیین وکیل کیفری


وکیل کیفری کیست؟ شخصی که به تمامی موارد مربوط به امور کیفری آشنا باشد و بتواند دفاعیات تخصصی در هر موضوع دعاوی کیفری را مطرح نماید، وکیل کیفری است. همچنین وکیل کیفری باید به کلیه امور کیفری شامل قوانین و مقررات و ماهیت جرم و جزا آشنایی کامل داشته باشد.
در دعاوی کیفری شاکی و مجرم هر دو می توانند برای خود وکیل مدافع تعیین کنند. در این صورت وکیل در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده از مقدماتی تا دادرسی نقش خواهد داشت. وکیل در تمامی مراحل همراه موکل خود است.

 


بهرمندی از وکیل کیفری برای دعاوی کیفری بسیار مورد اهمیت می باشد. وجود وکیل کیفری باعث می شود شاکی بهترین دفاع از خود را داشته باشد. وکیل کیفری می تواند شاکی موکل خود را در طرح انواع شکایت، تنظیم دفاعیه و اظهارنامه و شکواییه یاری نماید. اگر یکی از مراحل طرح شکایت به دادگاه و دادسرا به درستی انجام نشود، نتیجه مثبتی در انتظار شاکی خواهد بود. اهمیت دعاوی کیفری کمتر از دعاوی حقوقی نیست، برای احقاق حقوق مختلف در دعاوی کیفری وجود یک وکیل خبره لازم و ضروری می باشد.
لازم به ذکر است، هر دعاوی را فقط یکبار می توان عنوان نمود. بدین ترتیب اگر دعاوی کیفری به اشتباه مطرح شود، شاکی باید متحمل خسارات مالی (مانند هزینه دادرسی) شود. در صورتی که می توان با کمک یک وکیل کیفری خبره در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه به شکایت رسیدگی کرد. همچنین وکیل کیفری با دفاع موثرخود می تواند نتیجه موفقیت آمیزی برای پرونده به دست بیاورد.
به طور حتم بسیاری از قوانین و تبصره های موجود در قانون برای مردم ناشناخته است. حضور یک وکیل حرفه ای در تمامی مراحل کمک شایانی به حل پرونده خواهد کرد.

جهت اخذ مشاوره حقوقی  با بهترین وکیل دعاوی کیفری و وکیل دادگستری متخصص در امر دعاوی کیفری در کوتاه ترین زمان  ( الهام آریان کیان ) با شماره تلفنهای  44280217-021  و 44280787 -021 تماس حاصل نمایید.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب