طبق قانون زن از 3 طریق می تواند به طلاق دست یابد:
الف: جلب موافقت شوهر به دادن مقداری مال به او
ب: اثبات عسر و حرج زن و امتناع شوهر از پرداخت نفقه
ج: توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت در طلاق


جهت اخذ مشاوره حقوقی با بهترین وکیل طلاق توافقی و وکیل دادگستری متخصص در امر طلاق توافقی در کوتاه ترین زمان (الهام آریان کیان ) با شماره تلفنهای 44280217-021 و 44280787 -021 تماس حاصل نمایید.

 

جلب موافقت شوهر در دادن مقداری مال به او
اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد و به عبارتی (کراهت) داشته باشد با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است می تواند با دادن مالی به شوهرش موافقت او را برای طلاق جلب کند ، حتی این مال می تواند تمام یا قسمتی از مهریه اش باشد.
این نوع طلاق شایع ترین نوع طلاق است و اکثر زنان در صورتی که موفق به توافق با همسر خود جهت طلاق توافقی نشوند می توانند خود یا وکیل ایشان با مراجعه به دادگاه و بذل تمام یا قسمتی از مهریه خویش ، زوج را راضی به طلاق کند.


جهت اخذ مشاوره حقوقی با بهترین وکیل طلاق توافقی و وکیل دادگستری متخصص در امر طلاق توافقی در کوتاه ترین زمان (الهام آریان کیان ) با شماره تلفنهای 44280217-021 و 44280787 -021 تماس حاصل نمایید.


اثبات عسر و حرج زن و امتناع شوهر از پرداخت نفقه
مطابق قانون اگر زوجه نفقه همسر خود را پرداخت نکند و زن این موضوع را در دادگاه ثابت نماید ، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر طلاق را اجرا نکن و زن را طلاق ندهد ، نماینده دادگاه به جای شوهر اقدام به طلاق و امضاء سند در دفتر خانه خواهد کرد .
البته در خصوص ترک انفاق از ناحیه زوج که منجر به صدور حکم طلاق می شود در رویه قضایی اختلاف نظر وجود داردو بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود کرده اند بدین معنی که اگر شوهر حاضر به پرداخت نفقه آینده باشد مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد.


جهت اخذ مشاوره حقوقی با بهترین وکیل طلاق توافقی و وکیل دادگستری متخصص در امر طلاق توافقی در کوتاه ترین زمان (الهام آریان کیان ) با شماره تلفنهای 44280217-021 و 44280787 -021 تماس حاصل نمایید.

 

در خصوص عسر و حرج نیز لازم به توضیح است که عسر و حرج به حالتی اطلاق می گردد که ادامه زندگی مشترک برای زوجه با مشقت همراه باشد و در قانون مدنی ماده 1130 به صورت تمثیلی مصادیقی از آن را ذکر نموده و زوجه یا وکیل وی در صورت اقامه دعوای طلاق بر اساس شرایط عسر و حرج زوجه بایستی ادعای خود را با ادله و مدارک کافی اثبات نمایندو اهم شرایطی که دادگاه آن را از مصادیق عسر و حرج زوجه دانسته و به موجب آن حکم طلاق را صادر می کند عبارتند از:
1- ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه
2- اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی
3- محکومیت قطعی زوج به حبس بیش از 5 سال
4- ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا" قابل تحمل نباشد
5- ابتلا زوج به بیماری صعب العلاج روانی یا هر بیماری صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
6- غیبت بیش از 4 سال زوج

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی با بهترین وکیل طلاق توافقی و وکیل دادگستری متخصص در امر طلاق توافقی در کوتاه ترین زمان (الهام آریان کیان ) با شماره تلفنهای 44280217-021 و 44280787 -021 تماس حاصل نمایید.

 

توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت در طلاق
مطابق ماده 1119 قانون مدنی هر یک از طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد در ضمن آن بگذارندو براساس عرف موجود زوجه میتواند در ضمن عقد نکاح شرایطی را برای شوهر خود تعیین نماید تا چنانچه زوج از هر یک از انها تخلف کند وی حق وکالت در طلاق داشته باشدکه البته در حال حاضر در قباله های ازدواج این شرایط به صورت چاپ شده وجود داردو زوجین می توانند با توجه به شرایط خود شرطی را بدان اضافه یا کم نمایند و در صورت حصول اختلاف مابین آنها زوجه یا وکیل وی با مراجعه به دادگاه ضمن اثبات تخلف زوج از حق وکالت خود مبنی بر طلاق استفاده نماید.

 


جهت اخذ مشاوره حقوقی با بهترین وکیل طلاق توافقی و وکیل دادگستری متخصص در امر طلاق توافقی در کوتاه ترین زمان (الهام آریان کیان ) با شماره تلفنهای 44280217-021 و 44280787 -021 تماس حاصل نمایید.


لازم به توضیح نیست که که بهترین و آسان ترین نوع طلاق همانا طلاق توافقی است که دیگر نیازی به شرط و شروطی و اثبات و غیره ندارد .


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب