گواهي تجرد چيست ؟
  گواهي تجرد برگه اي است که از طرف سازمان ثبت احوال صادر مي شود ،
 از طريق اين گواهي مي توان نسبت به سابقه صاحب شناسنامه آگاه شد که در گذشته ازدواجي داشته يا خير.
با اين برگه مي توان به سابقه شناسنامه هايي که اصطلاحا سفيد شد اند، پي برد.
گواهي تجرد را صرفا شخص صاحب شناسنامه مي تواند از ثبت احوال محل خود خواست نمايد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب