دریافت دیه ، اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی
شکات 1 خانم م ف 2 آقای پ ف با وکالت خانم الهام آریان کیان
متهم صندوق تامین خسارت های بدنی
اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی
رای دادگاه
در خصوص در خواست اولیا دم مرحوم ع با وکالت خانم الهام آریان کیان مبنی بر پرداخت دیه قاتل غیر عمدی مرحوم مورث شان از محل صندوق تامین خسارت های بدنی با توجه به محتویات پرونده با عنایت به اینکه اصل تصادف و تقصیر راننده نا شناس و متواری برای دادگاه محرز است لذا دادگاه به استناد مواد 549 و 448 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مواد 10 و 12 قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری حکم به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق وراث حین الفوت مرحوم ع از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی صادر و اعلام مینماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب