مهاجرات به کانادا از طریق سرمایه گذاری
اشخاصی که به دنبال راهی آسان جهت مهاجرت به کانادا هستند باید از طریق سرمایه گذاری اقدام نمایند  که بدون نیاز به داشتن مدارک تحصیلی و تسلط به زبان انگلیسی و یا  فرانسه صاحب اقامت دایم کانادا شده و اگر کسی تا کنون نتوانسته از سایر روشها اخذ اقامت کانادا را نماید و سن وی از  35 بیشتر است و یا فقدان مدرک IELTS  یا داشتن فرزند پسر مشمول خدمت سربازی و ... می تواند از طریق روش مهاجرت سرمایه گذاری اقامت دایم کانادا را پس اخذ ویزای اقامت دایم اخذ نماید.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب