خواسته مطالبه اجور معوقه
خواهان آقای ف م با وکالت خانم الهام آرین کیان
خوانده آقای ه ض
خواسته مطالبه اجور معوقه

خواسته مطالبه وجه چک
خواهان آقای د ح با وکالت خانم الهام آریان کیان
خوانده آقای ه م
خواسته ها

بثبضثق

مطالبه وجه چك و ساير اسناد تجاري و اسناد رسمي، الزام به تنظيم سند رسمي و عادي و... تخليه عين مستأجره، انجام قرارداد اجاره و تمديد اجاره نامه‌ها، كليه خدمات ثبت احوال دريافت شناسنامه، كارت ملي، كم كردن سن، تغيير نام و نام خانوادگي، زياد كردن سن، دريافت وجه زمينهاي واقع در طرح شهرداري، ابطال رأي كميسيون ماده واحده منابع طبيعي، خلع يد، مطالبه وجه، تقديم اظهارنامه

درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما


الهام آريان كيان وكيل پايه يک دادگستری، مجرب، متعهد و كاردان با تلفيق پشتوانه‌های علمی وعملی و با سوابق درخشان و كلان و با هدف حل مشكلات كيفری و حقوقی اشخاص حقيقی و حقوقی افتخار دارد خدمات حقوقی خود را در تمامی زمينه‌ها و متناسب با تقاضای موكلين تقديم نمايد.

 


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب