موضوع: عمل شنیع لواط درحد تفحیذ
دلایل:
ریاست محترم دادسرای

احتراماً به استحضار می رساند در روز گذشته مشتکی عنه فرزند پسر اینجانب به نام ..... را به بهانه های واهی اغفال نموده و او را داخل یک ساختمان نیمه ساز در محل می برد و در آنجا به فرزند اینجانب درحد تفحیذ تجاوز می کند که با داد و فریاد فرزندم چندین نفر از رهگذران با ورود به داخل ساختمان نیمه ساز و مشاهدۀ عمل شنیع، مشتکی عنه فرزندم را از چنگال نامبرده نجات می دهند.


لذا با این شکوائیه مستنداً به مواد 108 و 121 قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشارالیه را دارم.
    

 

 

                                                                                                                                                      با تجدید احترام                                   


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب