دلایل:
ریاست محترم دادسرای
احتراماً به استحضار می رساند مشتکی عنه روز قبل در محل به بهانه های و اهی به سوی فرزند اینجانب .... حمله ور می گردد و او را با ضرب چاقو مضروب نموده که فرزند اینجانب پس از انتقال به بیمارستان فوت می نماید.

لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای

مشارالیه دارم.

 


                                                                                                              با تجدید احترام                                              


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب