دلایل:
ریاست محترم دادسرای
  احتراماً به استحضار می رساند مشتکی عنه روز قبل در محل به بهانه های واهی به سوی فرزند اینجانب به نام .... حمله ور می گردد و او را با ضرب چاقو مضروب نموده که فرزند اینجانب پس از انتقال به بیمارستان فوت می نماید.
لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلام تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشارالیه دارم.

 

 


                                                                                                                    با تجدید احترام                             


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب