موضوع: فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
 احتراماً به استحضار می رساند مشتکی عنه مدتی است که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام فعالیت تبلیغی می نماید که تذکرات شفاهی و کتبی اهالی محل نیز در جلوگیری از اقدام وی موثر واقع نشده است.
لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 500 قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه دارم.

 

 


                                                                                                                                                                             با تجدید احترام                                             


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب