دلايل:
رياست محترم دادسرای
احتراماً تصديع مي دهد مشتکي عنه در روز گذشته با خوردن مشروبات الکلي با حالت مستي براي اينجانب و اهل محل ايجاد مزاحمت نموده است.
لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به مواد 165 و 174 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشاراليه دارم.
 

 

 

                                                                                                                                      با تجديد احترام                              


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب