موضوع: زنای به عنف
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
احتراماً به استحضار می رساند مشتکی عنه از اقوام دور ما می باشد در روزگذشته به بهانه های واهی وارد منزل اینجانب شده است و به عنف به اینجانبه تجاوز نموده است که با شیون و فریاد اینجانبه دهها نفر از همسایه ها و همجواران وارد منزل اینجانبه شده و او را دستگیر نموده اند.
لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به مواد 63 و 82 قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه دارم.

 

 

 


                                                                                            با تجدید احترام                  


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب