موضوع: جعل اسکناس و استفاده از آن
دلايل:
رياست محترم دادسرای
 احتراماً به استحضار مي رساند مشتکي عنه به طلافروشي اينجانب مراجعه نموده و يک گردنبند طلا و يک انگشتر به مبلغ 2.000.000 ريال خريداري نموده است و وجه آن را بصورت بيست دسته 100.000 توماني به اينجاننب داده است با مراجعه به بانک جهت واريز مبلغ به حساب متوجه شده ام که اسکناسها جعلي مي باشد.
لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 526 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشاراليه را دارم.

 

 

 

                                                                                                                                      با تجديد احترام


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب