موضوع: جعل مدارک فارغ التحصيلي و استفاده از آن
دلايل:
رياست محترم دادسرای
احتراماً به استحضار مي رساند که مشتکي عنه جهت استخدام در شرکت ...... خود را داراي مدرک ليسانس مديريت معرفي نموده و مدرک فارغ التحصيلي را  ارائه نموده است با استعلام از دانشگاهي که مدرک فارغ التحصيلي آن به شرکت ارائه گرديده، مشخص گرديده که چنين شخصي دانشجوي آنجا نبوده و مدرک ارائه شده از سوي نامبرده جعلي مي باشد.
لذا درخصوص اين شکوائيه مستنداً به ماده 527 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشتکي عنه دارم.

 

 


                                                                                                                  با تجديد احترام


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب