موضوع: بازداشت غيرقانوني
دلايل:
رياست محترم دادسراي
احتراماً به استحضار مي رساند مشتکي عنه به عنوان بازپرس شعبه .... مجتمع قضايي ......... در پروندهاي که فاقد وصف کيفري بود با صدور قرار وثيقه و عدم پذيرش آن اينجانب را بازداشت نمود و سپس کيفر خواست براي انيجانب صادر نمود که با ارسال کيفرخواست به دادگاه، حکم بر برائت اينجانب صادر گرديده است.
لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 575 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر مشتکي عنه را دارم.

 

 


                                                                                                                                                    با تجديد احترام                                


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب