موضوع: انتقال اموال تاريخي و فرهنگي  
دلايل:
رياست محترم دادسراي
احتراماً به استحضار مي رساند مشتکي عنه اقدام به فروش يک قلعه تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي به شخص ثالث نموده است. درصورتي که اين اداره حدود چند هفته قبل به موجب نامه شماره ........ مراتب ثبت و عدم جواز انتقال را به مشتکي عنه اعلام نموده است.
لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 564 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشاراليه دارد.

  

 

       
                                                                                                                                       با تجديد احترام                            


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب