موضوع: حفاري و کاوش به قصد درآوردن اموال تاريخي و فرهنگي
دلايل:
رياست محترم دادسراي
احتراماً به استحضار مي رساند مشتکي عنه يک ماه قبل با مراجعه به قلعه ..... واقع در ....... اقدام به حفاري و کاوش براي بدست آوردن اموال تاريخي فرهنگي نموده است که چندين نفر از اهالي محل نيز مشاهده عمل مشاراليه بوده اند.
لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 526 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشتکي عنه دارم.

 

 


                                                                                                             با تجديد احترام                                       


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب