موضوع : سرقت آثار فرهنگي از موزه
دلايل:
رياست محترم دادسراي
احتراماً به استحضار مي رساند مشتکي عنه در هفته گذشته وارد موزه ............. واقع در ............. گرديده است و اقدام به سرقت چند مجسمه مربوط به دوره اشکانيان و ساسانيان نموده است که با تعقيب نگهبانان موزه، مشتکي عنه درحين فرار دستگير شده است.
لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 559 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر ي براي مشتکي عنه دارم.

 

 

 
                                                                                   با تجديد احترام                         


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب