موضوع: غصب عنوان
دلايل:
رياست محترم دادسراي
احتراماً به استحضار مي رساند مشتکي عنه که براي خريد فرش به شرکت ..... مراجعه نموده بود درحضور چند نفر خود را قاضي دادگستري معرفي نموده و اعلام نموده که قصد خريد فرش جهت تعاوني مصرف کارکنان دادگستري را دارد که تعداد 1000 تخته فرش از اين شرکت خريداري نموده و بابت ثمن آنها چند فقره چک تحويل اينجانب بعنوان مديرعامل شرکت داده است که با مراجعه به بانک محال عليه منجر به صدور گواهينامه عدم پرداخت گرديده است.
لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 555 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشاراليه دارم.

  

 

 


              با تجديد احترام                                                                                                                                                


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب