موضوع: شکستن پلمپ
دلايل:
رياست محترم دادسرا
احتراماً به استحضار مي رساند با توجه به اينکه دستگاههاي شرکت ...... موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نموده بود و با توجه به اخطارهاي مکرر مديران شرکت اقدام به ساخت تصفيه جهت رفع آلودگي از محيط زيست نکرده اند تا با توجه به قانون اين اداره با اجاز? رئيس دادگستري اقدام به پلمپ دستگاههاي شرکت نموده است ولي متأسفانه مدير شرکت اقدام به شکستن پلمپ نموده است.


لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 543 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشتکي عنه دارم.

 

 


با تجديد احترام                                                                                                                             


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب