موضوع: صدور تصديق نامه برخلاف واقع
دلايل:
رياست محترم دادسرا
احتراماً به استحضار مي رساند کارمند اين شرکت براي تغيير شغل خود دراداره گواهي از مشتکي عنه به اين شرکت ارائه نموده است که حکايت از بيمار ..... کارمند اين شرکت دارد که با معرفي کارمند به پزشکي قانوني و هيات هاي پزشکي متوجه شده ايم که مشتکي عنه تصديق نامه خلاف واقع صادر نموده است.
لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 534 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي وتعيين کيفر براي مشتکي عنه مورد تقاضاست.

 

 


با تجديد احترام                                                                                                           


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب