موضوع: جعل و استفاده از سند مجعول
دلايل:
رياست محترم دادسرا
احتراماً به استحضار مي رساند مشتکي عنه با بدست آوردن دفترچه پس اندازه اينجانب با مراجعه به بانک و جعل امضاي اينجانب مبلغ .... ريال از حساب اينجانب برداشت نموده است.


لذا با تقديم اين شکوائيه به مواد 523، 533، 536 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر مشاراليه مورد استدعاست.

 

 


با تجديد احترام                                                                                                                                  


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب