موضوع: جعل کارت نظام وظيفه
دلايل:
رياست محترم دادسرا
احتراماً به استحضار مي رساند پيرو آگهي استخدام شرکت در روزنامه ....... مشتکي عنه با ارائه کارت نظام وظيفه به استخدام اين شرکت درآمده است و پس از استعلام متوجه شده ايم که نامبرده اصلاً دوران خدمت نظام وظيفه را سپري نکرده است و کارت ارائه شده به اين شرکت جعلي است.
لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 538 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشاراليه دارم.

 

 


                                                             با تجديد احترام                                                                                                                                     


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب