موضوع: آزار و اذیت بدنی جهت اخذ اقرار
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
احتراماً به استحضار می رساند شخصی علیه اینجانب شکوائیهی واهی مبنی بر سرقت اقامه نموده که پرونده به شعبه ...... بازپرسی شهرستان ...... ارجاع گردید که بازپرس پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دایره آگاهی ارجاع نموده که دایره آگاهی برای اخذ اقرار اینجانب را مورد ضرب و شتم قرار داده و اینجانب را از ناحیه پا، کمر، دست مضروب نموده اند که آثار ضرب و جرح در بدن اینجانب مشهود است.


لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 578 قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه دارم.

 

 


با تجدید احترام                                                                                                     


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب