موضوع: ورود به منزل بدون اخذ اجازه از مقام قضائی
دلايل:
رياست محترم دادسراي
احتراماً به استحضار می رساند مشتکی عنه بدون اینکه حکمی از مقام قضائی داشته باشد به منزل اینجانب مراجعه و اعلام نموده که حکم بازرسی منزل را دارد و باید منزل اینجانب را تفتیش نماید که با ورود به منزل اینجانب، منزل را بررسی و صورتجلسه کرده است درحالیکه متوجه شده ام که نامبرده بدون اخذ اجازه از مقام قضائی منزل اینجانب را بازرسی کرده است.


لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 580 قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه دارم.


                     

 

 

               با تجدید احترام                                                                                                                                            


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب