موضوع: استراق سمع
دلايل:
رياست محترم دادسراي
احتراماً به استحضار می رساند مشتکی عنه که کارمند اداره مخابرات شهرستان....... می باشد بدون مجوز قانونی اقدام به ضبط و استراق سمع مکالمات تلفنی اینجانب نموده است که چندین نوار از مکالمات اینجانب را تحویل آقایان .................. داده است که آنها حاضر به ادای شهادت می باشند.
لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 582 قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه دارم.

 

 

 


                                                      با تجدید احترام                                                                                                                                                     


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب