موضوع:  اخذ رشوه
دلايل:
رياست محترم دادسراي
احتراماً به  استحضار می رساند مشتکی عنه که از کارشناسان رسمی دادگستری می باشد در کلاسه پرونده ......... شعبه ..... دادگاه عمومی .................... به عنوان کارشناس تعیین گردیده است که مشارالیه با اخذ مبلغ سی میلیون ریال از طرف مقابل، به نفع او اظهارنظر نموده است که  اینجانب جهت اثبات ادعای خود چندین نفر شاهد دارم.


لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 588 قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه را  دارم.

 

 

  
                                                                                                            با تجدید احترام


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب