موضوع:  توهین و فحاشی
دلايل:
رياست محترم دادسراي
احتراماً به استحضار مي رساند اینجانب مدیر اجرای احکام دادگستری ........ می باشم که جهت اجرای حکم به مشتکی عنه مراجعه نموده ام، مشارالیه به اینجانب توهین و فحاشی نموده است که مراتب توهین و فحاشی مشتکی عنه در حضور افراد حاضر صورتجلسه گردید


لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 609 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشتکي عنه دارم.

 

 

           
                                                                                                    با تجديد احترام


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب