موضوع:  ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو
دلايل:
رياست محترم دادسراي
احتراماً به استحضار مي رساند مشتکی عنه در تاریخ ................ بهانه های واهی به سوی اینجانب حمله ور شده و اینجانب را با چاقو مضروب و مجروح نموده است که مدت ده روز اینجانب در بیمارستان بستری بوده ام.


لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 614 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشتکي عنه مورد تقاضاست.

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                با تجديد احترام


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب