موضوع:  قدرت نمايي با چاقو
دلايل:
رياست محترم دادسراي
احتراماً به استحضار مي رساند مشتکي عنه که در محله اينجانب زندگي مي کند با تظاهر به قدرت نمايي با چاقو براي اهالي محل و اينجانب مزاحمت ايجاد مي نمايد و با تهديد چاقو درصدد باج خواهي از اهالي محل مي باشد.


لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 617 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشتکي عنه دارم.

 

 


                                                                                                                                         با تجديد احترام


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب