موضوع: مزاحمت تلفنی
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
 احتراماً به استحضار عالی می رساند مدت چند ماه است که مشتکی عنه با تماس های تلفنی مکرر برای اینجانب و خانواده ام ایجاد مزاحمت می نماید که مراتب را به اداره مخابرات اعلام نموده و اداره مذکور شخص مزاحم را مشتکی عنه اعلام نموده است.
لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 641  قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی

عنه دارم.

 


با تجدید احترام                                                                                                                                                                


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب