موضوع: عقد کردن زن شوهردار
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
 احتراماً به استحضار عالی می رساند مشتکی عنه ردیف اول همسر شرعی و دائمی اینجانب می باشد که مشتکی عنه ردیف دوم به عنوان سردفتر همسر اینجانب را به عقد دائمی شخص مشتکی عنه ردیف دوم درآورده است.


لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به مواد  634 و 644  قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنهما دارم.

 

 


با تجدید احترام                                                                                                     


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب