موضوع: عدم استرداد طفل  
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
 احتراماً تصدیع می دهد حضانت طفل مشترک به نام............... با اینجانب می باشد مشتکی عنه به موجب دادنامه شماره......... مورخ ............. در هر هفته شش ساعت حق ملاقات فرزند مشترک را دارد که در روز گذشته فرزند مشترک را جهت ملاقات تحویل گرفته و از استرداد آن امتناع می ورزد.


لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 632  قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه دارم.

 

 


  با تجدید احترام                                                                                                                          


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب